Lonżowanie

Lonżowanie jest tak samo ważną częścią treningu jak praca z siodła. Stanowi