Postanowienia noworoczne

Cele na 2019 rok! Nowy rok, nowa ja, dlaczego więc nie nowe