Volta

Niedoceniane ćwiczenie Volta kojarzy się z pierwszymi próbami prowadzenia konia i początkami